srenfrdees
Up

Međunarodni dokumenti

  • Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom
  • Izvještaj BiH o provođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom
  • Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom za BiH
Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom
Izvještaj BiH o provođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom
Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom za BiH
 
 
Powered by Phoca Download