srenfrdees

O nama

Logo MS RS webUdruženje multiple skleroze Republike Srpske je organizacija lica oboljelih od multiple skleroze osnovana 2005. godine radi ostvarivanja socijalno humanitarnih ciljeva i zadataka na područiju Republike Srpske. Udruženje multiple skleroze Republike Srpske zastupa interese svih oboljelih od multiple skleroze u Republici Srpskoj i radi na tome da postigne svoje ciljeve, visoki kvalitet i jednaki tretman kao i pomoć za ljude sa MS-om širom Republike Srpkse.

Udruženje multiple skleroze Republike Srpske je nestranačka, nepolitička i neprofitna organizacija.

Vizija:

Učestvovati u promociji i unaprijeđenju liječenja, istraživanja, rehabilitacije i razvoju društva bez predrasuda i barijera u kojem se poštuju ljudska prava, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja i pravo na različitos osoba oboljelih od MS u zemlji i svijetu.

Misija:

Misija Udruženja je pružanje svih vidova pomoći licima obolјelim od multiple skleroze i srodnih bolesti, saradnja Udruženja sa istim i sličnim organizacijama širom svijeta, edukacija lica sa multiplom sklerozom, njihovih porodica i šire zajednice, promocija i zaštita prava i interesa lica sa multiplom sklerozom, podizanje javne svijesti o problemima i potrebama tih lica i popularizacija problematike vezane za lica sa multiplom sklerozom, povećanje uklјučenosti lica sa multiplom sklerozom u društvo, puno poštivanje svih lјudskih prava i nediskriminacija po osnovu MS-a te praćenje primjene zakona, podzakonskih akata, konvencija, kodeksa, strategija i drugih dokumenata vezanih za diskriminaciju, prava oboljelih, društveni položaj lica sa invaliditetom, životnog standarda oboljelih i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Ciljevi i zadatci Udruženja su:

  • Da prati zakone i druge propise koji se neposredno tiču lica oboljelih od MS i poštovanja ljudskih prava i sloboda i stara se o pravilnoj primeni tih propisa,
  • Da unapređuje zakonodavni, institucionalni, finansijski i strateški okvir za rad udruženja osoba oboljelih od multiple skleroze,
  • Da postiče i daje podršku osnivanju regionalnih udruženja, klubova, centara, zadruga i ustanova s ciljem izvaninstitucionalnog oblika podrške i samostalnog života osoba oboljelih od multiple skleroze,
    Da postiče i razvija domaća i međunarodna javna okupljanja, tematske skupove, okrugle stolove, konferencije, seminare, manifestacije i tribine u svrhu poboljšanja kvaliteta života osoba oboljelih od multiple skleroze, radi sprečavanja socijalne isključenosti osoba s invaliditetom,
  • Da postiče i uspostavljanja saradnju sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje regulišu i postiču unapređivanje i zaštitu položaja osoba sa multipla sklerozom,
  • Da postiče razvoj svih oblika socijalnog preduzetništva,
  • Da postiče i organizuje volonterstvo i inkluzivno volonterstvo,
  • Da postiče i razvija izdavačke, informativne i medijske djelatnosti u Udruženju i članicama radi širenja informacija i saznanja o multipla sklerozi i problematici življenja osoba oboljelih od multiple skleroze,
  • Da prikuplja podatke o broju lica oboljelih od MS i okuplja u Udruženje što veći broj oboljelih,
  • Da sistemski i kontinuirano prati materijalni i društveni položaj svojih članova i na osnovu toga inicira odosno predlaže nadležnim državnim organima, organima lokalne samouprave, društvenim fondovima, javnim
  • preduzećima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, preduziamnje mjera za adekvatniju zaštitu i pomoć oboljelim od MS,
  • Da stvara uslove za nezavisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze kroz pružanje socijalnih usluga, socijalne pomoći i podrške te humanitarne pomoći,
  • Da podstiče, organizuje i koordinira aktivnosti svojih članova,
  • Da razmatra probleme svojih članova i preduzima mjere za njihovo rješavanje,
  • Da upoznaje javnost sa radom i problemima Udruženja u cilju stvaranja povoljnijih uslova za njegovu egzistenciju i rad,
  • Da radi na afirmaciji udruženja i uključivanju svojih članova u sve društvene tokove,
  • Da sarađuje sa nadležnim društvenim organima, društvenim fondovima, organima lokalne samouprave, javnim preduzećma, srodnim društvenim i drugim organizacijama u predlaganju i sprovodjenja mjera i akcija svestrane brige i zaštite lica oboljelih od MS i njihivih porodica,
  • Da prati kretanja oboljenja MS, mjere koje se preduzimaju radi ranog otkrivanja i pravilnog tretmana lica sa posljedicama oboljenja od MS,
  • Da prati rezultate naučno istraživačkog rada na otklanjanju uzroka oboljenja, razvoju i primjeni savremenih naučnih metoda rehabilitacije i liječenja oboljelih od MS,
  • Da sarađuje sa zdravstvenim ustanovama i stručnim organizacijama zdravstvenih radnika, koji svojim radom i doprinosom bitno utiču na ostvarenje ciljeva i zadataka Udruženja,
  • Da istražuje i analizira javne politike za osobe sa invaliditetom sa naglaskom na osobe sa multiplom sklerozom,
  • Da organizuje razne oblike solidarnosti i pruža pomoć svojim članovima pri njihovom obrazovanju i zapošljavanju,
  • Da stvara materijalne i finansijske uslove za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata od zajedničkog interesa namjenjenih smještaju, rehabilitaciji, rekreaciji i odmoru oboljelih od multiple skleroze,
  • Da inicira razne oblike socijalno humanitarnog djelovanja.

Udruženje broji trenutno 127 članova, a procjenjuje se da u Republici Srpskoj ima 1.600 obolljelih, sa tendencijim stalnog porasta broja oboljelih. Udruženje svojim radom zastupa i štiti interese svih oboljelih.

Organi Udruženja su:

Predstavnici Skupštine:

  • Milena Kos
  • Danko Mihajlović
  • Jovo Žolja
  • Nenad Mihajlović
  • Slaviša Bošković
  • Biljana Pejaković
  • Miroslav Opačić
  • Miroslav Vukomanović

Upravni odbor:

  • Draško Vidačković - predsjednik
  • Sanja Urošević
  • Sanela Ćulum
  • Danko Mihajlović
  • Biljana Raković

Predsjednik Udruženja:

  • Miroslav Vukomanović

Zamjenik predsjednika:

  • Miroslav Opačić

Počasni predsjednik:

  • Miroslav Opačić

Nadzorni odbor:

  • -

Sekretar:

  • Milica Galić, ma

Stručni savjet:

  • dr Sanja Grgić
  • dr Daliborka Tadić
  • dr Majda Nazalević - Bursać

Informacije o Udruženju

Adresa: Sime Matavulja br. 10, 78000 Banja Luka;
Telefon: 051/215-478 i 066/983-538;
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.;
Žiro račun: 567-162-19000025-83 (Sberbank);

Naši prijatelji